Odontopediatria

A la nostra Clínica tenim un compromís particular amb els nens

Aquesta és l´especialitat de l´odontologia encarregada de tractar a nens. També s´encarrega, en una exploració inicial, de detectar possibles anomalies en la posicions dels maxil.lars per valorar i iniciar un tractament d´ortopèdia i/o ortodòncia.

El més habitual són els tractaments restauradors.

 

 

Els tractaments restauradors principalment fan referència a tractar els traumatismes dentals, prevenció, càries i les complicacions derivades.

La principal diferència entre l´odontologia habitual i l´odontopediatria en el tractament de les càries és la presència de la dentició temporal  en els nens.

 

Les lesions en dents temporals es tractan de forma menys conservadora i més agresiva que en dents permanents, per tal que, en el pitjor dels casos el tractament fora insuficient sobre la dent temporal i en un futur pogués repercutir negativament sobre la dent permanent de recanvi.

En nens és molt important la prevenció

Els nens amb una bona salut oral mastegan més bé i aprofiten més bé els nutrients dels aliments que consumeixen. Aprenen a parlar més bé, tenen més oportunitats de tenir millor salut general, ja que malalties de la boca poden derivar en conseqüència d´altres malaties sistèmiques.

Una boca sana és més atractiva estèticament i permet una major confiança i autostima.

 

Finalment una bona prevenció suposa més confort tant per als nens com per a l´economia de les seves famílies 

ESTEBAN

CLINICA DENTAL

Rda. Zamenhof 1 planta 1

08201 Sabadell

Tf.: 937261912

e mail info@clinicaesteban.com