Excel·lència Estètica

Actualment , l'estètica dels teixits tous ha adquirit una importància cabdal, tant en dents com en implants i sobretot en el sector anterior. La tècnica BOPT ( Biologically Oriented Preparation Technique ) proposada pel Dr. Ignazio Loi busca aconseguir un major gruix de teixits tous en disminuir el volum dentari amb el tallat . Ell destaca la importància que té l'ús de la provisionalización per aconseguir que " biològicament " el coàgul format s'estabilitzi i constitueixi la base per a la formació d'una nova dimensió de teixits tous .

Des de finals del 2014 hem implementat aquesta tècnica al nostre protocol i els resultats han superat les nostres expectatives.

 

Amb aquesta tècnica s'obtenen unes preparacions dentàries sense marge de terminació. S'aconsegueix un major volum dels teixits tous millorant l'estabilitat a mig i llarg termini , donant com a resultat un perfil d'emergència natural . Actualment , una de les característiques més desitjables per l'estètica és aconseguir un gruix de teixits tous adequat. En la dent , la preparació que es realitzi durant el tallat és fonamental per aconseguir-ho.

 

 

Fins ara era imprevisible el comportament de la geniva a les restauracions protètiques seguint els protocols de tallat dental consensuat mundialment .:

- Genives fines o estretes tenien major probabilitat de tenir retracció

.- Genives gruixudes o amples tenien major estabilitat en el temps.

 Amb la tècnica BOPT podem modificar el volum de la geniva i aconseguir resultats estables al llarg del temps.Evitant retraccions antiestètiques de les corones dentals.

Per aconseguir aquesta textura i aquesta unió és necessari adaptar uns provisionals que ens permetin aconseguir els nostres objectius d'estabilitat.

                                                                                                                                  Finalment cimentem les corones                                                                                 definitives sent molt rigorosos amb el                                                                       procés de cimentat

La clau : entendre la biologia

ESTEBAN

CLINICA DENTAL

Rda. Zamenhof 1 planta 1

08201 Sabadell

Tf.: 937261912

e mail info@clinicaesteban.com