Implants

Qué és un implant?

Un implant és una peça semblant a un cargol que està fabricat amb un material biocompatible com és el titani. L´implant s´inserta en el os maxi·llar o mandibular, cumplint perfectament la funció d´una arrel de una dent perduda. Sobre aquest implant es fixarà una corona dental que és visible en boca. Amb aquest tractament el pacient podrà mastegar i aconseguir un somriure estétic.

Quins pasos haig de seguir per fer tractament amb implants?

 

En primer lloc el professional farà un estudi radiogràfic exhaustiu per valorar tant la qualitat com la quantitat d´os del que disposa en els seus maxil·lars. D´aquesta manera podrem valorar quin és el tractament adient per el seu cas. Farem també, una valoració del seu estat de salut i de la medicació pautada.

Un cop feta la cirurgia, quant temps he d´anar sense dents ?

Tot dependrà del cas. Cada cas és particular. En casos en que insertem implants en tot un maxi·llar podrà sortir de la consulta amb una dentadura provisional. Tanmateix podem fer servir implants per a càrrega inmediata amb protesi provisional fixada sobre implants a les 24 hores de la cirurgia. No obstant varia molt de cada cas. Són molts els factors que intervenen en la determinació de les protesis provisionals.

Quin tipus d´implants utilitzen ?

Sempre perseguim l´excel.lència i per això tant en els nostres materials com en els nostres implants fem servir primeres marques de reconeixement mundial. Es així que sempre confiem en els nostres proveïdors perque están en avantguarda tant en tecnologia com en investigació. Ofereixen procediments de tractament eficaços, una funcionalitat ecel.lent i des de el punt de vista estètic uns resultats inmillorables.

Quina taxa d´éxit tenen els implants ?

 

En mans expertes  i amb materials de qualitat el èxit ronda aproximadament el 97 per cent dels casos. Gracies a implants de reconegut prestigi mundial l´índex de fracàs és molt baix. A banda,un implant pot fracasar per diferents motius.

Diem que fracasa perque després de 9 a 12 setmanes el procés d´osteointegració no s´ha desenvolupat correctament. En aquest cas retirem l´implant fracasat i insertem un altre. A la nostra Clínica aquest procediment és sense cap cost afegit. En el cas de pacients fumadors l´índex de fracàs pot ser d´un 15 per cent aproximadament. 

ESTEBAN

CLINICA DENTAL

Rda. Zamenhof 1 planta 1

08201 Sabadell

Tf.: 937261912

e mail info@clinicaesteban.com