Enblanquiment dental

Qué és l´enblanquiment dental ?

 

 

 

És tracta d´una tècnica d´estètica que elimina la decoloració de l´ esmalt i la dentina, al mateix temps aconsegueix enblanquir les peces dentals.

Quantes sessions es necessiten ?

El protocol de tractament es du a terme gràcies a unes làmpares d´intensitat variable i llum freda. Normalment amb un sola sessió a la Clínica ja és suficient. Però de vegades hem de fer més sessions per tal de millorar els resultats.

 

Pot fer malbé les dents ?

Un enblanquiment dental controlat per un professional no deteriora l´estructura dental. A banda d´això, en certs casos el pacient pot experimentar un grau de sensibilitat variable. Aquesta sensibilitat desapareix al llarg del temps.

ESTEBAN

CLINICA DENTAL

Rda. Zamenhof 1 planta 1

08201 Sabadell

Tf.: 937261912

e mail info@clinicaesteban.com