Acció social

El sentit de responsabilitat vers a les persones, la honestetat i la vocació fa que el Dr. J. Esteban col.labori amb diferents entitats de caracter no lucratiu. Ho sent des de l´àmbit de la responsabilitat. Ho sent com una part propiament vocacional. Si " no tenim vocació, no podrem ajudar a qui ens demanda ajuda". Aquest és un pensament clar que l´ha guiat des de l´infantesa.

El Dr. J. Esteban no podria arribar a trobar-se satisfet amb si mateix si no és amb alló que més l´hi complau : Ajudar a la felicitat de les persones.

 

  

Organització que ajuda al benestar,educació i prevenció en el àmbit bucal. El seu camp d´acció són les comunitats més desfavorides del nostre entorn. És una de les associacions més actives en quant a salut bucodental.

 

 

Aquí a Catalunya, són molts els professionals que col.laboren amb aquesta Associació. Coordinen projectes d´ajuda allà a on no n´hi ha una estructura de salut bucodental. 

Ens afegim a la campanya solidària de Richi.

Som un centre de recollida de taps de plàstic a Sabadell.

www.sosrichi.org

A Sabadell

A la nostra ciutat col.laborem amb escoles impartint xerrades a nens petits per tal de que incorporin un hàbit d´higiene bucal que els sigui beneficiós. I puguin mantenir una bona higiene al llarg de la seva vida.

Com sempre : la prevenció és el millor tractament.

ESTEBAN

CLINICA DENTAL

Rda. Zamenhof 1 planta 1

08201 Sabadell

Tf.: 937261912

e mail info@clinicaesteban.com